Sistemul nostru imunitar

Printre variatele principii fundamentale care guvernează Universul nostru se numără şi principiul autoconservării. Sistemul imunitar este expresia acestui principiu. Toate fiinţele, de la cea mai simplă celulă şi până la om sunt dotate de sistem imunitar. Distrugerea sistemului imunitar implică moartea, anihilarea.

Principiul conservării la om este mult mai elaborat, proporţional cu complexitatea generală a naturii umane şi depăşeşte aspectul pur biologic. Sistemul imunitar uman este în principal un sistem psiho-spiritual.

Cea mai simplă şi eficientă metodă pentru a elimina o fiinţă este compromiterea sistemului ei imunitar. Atacul asupra fiinţei ca întreg este o metodă de modă veche, barbară şi prea zgomotoasă. Atentatul asupra sistemului imunitar este un salt de calitate, este trecerea în era subtilităţii, perversiunii şi pervertirii rafinate. Epoca zilelor noastre!

O naţiune este ca o fiinţă şi are deci un sistem imunitar propriu. România nu este o excepţie de la acest postulat, însă este o excepţie prin felul în care se manifestă principiul de autoconservare. În virtutea acestui principiu orice fiinţă tinde spre autoconservare şi apărare, la România în schimb, această tendinţă are un sens opus, contrar firii şi logicii.

Imunodepresia României este profundă şi se apropie vertiginos de pragul morţii clinice. Naţiunea română a rezistat secole de-a rândul în faţa a tot felul de năvălitori şi cotropitori dar acum pare să nu facă faţă cotropitorilor şi barbarilor „interni”. Fără armată şi prizonieri ai NATO-ului, dezmoşteniţi de ţară, economie şi resurse naturale, dar în schimb încătuşaţi în mrejele unei noi „naţii”, Uniunea Europeană, cu o cultură şi istorie decimată şi ciuntită de „intelectuali”, precum cei trei feţi frumoşi telegenici, cu trădătorii care consumă ca o carie nesăţioasă seva naţiunii, cu românii care fug care încotro, cu inteligenţa românească care pleacă să aducă prosperitate altor ţări, cu o decădere umană, morală şi spirituală fără precedent, România ce şanse mai are?

Sistemul imunitar românesc se luptă eroic şi neştiut. Principiile şi credinţa celor puţini continuă să dea imunitate României, iar când justiţia divină şi justiţia istoriei vor şterge „ciuma” care chinuie naţiunea română, din această sămânţă va renaşte un destin mai bun.

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *