Metamorfoza Terorii

Trei mari evenimente au „zguduit” lumea în ultimele zile: căsătoria regală dintre William şi Kate, beatificarea Papei Ioan Paul al – II-lea şi uciderea lui Osama Bin Laden, cel mai mare terorist din toate timpurile. Vorbim de trei stări de spirit aproape identice, dar pentru motive foarte diferite. America a completat euforia mondială prilejuită de […]

Punctul critic de disoluţie

„Dimensiunea românească a existenţei”, din perspectiva istorică a prezentului şi a ultimelor decenii de dăinuire românească, indică atingerea unui punct critic de disoluţie. Absolutul negaţiei pare să fi ajuns la apogeu. Ne aflăm în punctul care delimitează nefiinţa de începutul unei noi fiinţări. Negaţia românească a depăşit delimitarea axiologică descrisă de Mircea Vulcănescu. Negaţia quomodo […]

Senzaţia existenţei la unguri

Rezultat al unei geneze genetice învălmăşite şi indistincte , ungurii, malformaţie a istoriei, hibrizi ai ugricilor, ai populaţiei de limbă uralică şi turcilor au năvălit orbeşte pe pământurile europene, şi-au instalat corturile, iar când au deschis ochii s-au văzut înconjuraţi  de istoria unor popoare care dăinuiau deja acolo de mii de ani. Un popor dezrădăcinat […]

Ocupaţia maghiară şi tăcerea ortodoxă

Ofensiva maghiară devine pe zi ce trece tot mai feroce, iar neamul românesc pare să fie covârşit psihic şi sufleteşte de această dezlănţuire demoniacă. Ofensiva a căpătat toate conotaţiile unei ocupaţii social-politice care a înlăturat orice opoziţie, orice rezistenţă. Românii tac, şi-au plecat capul şi obrazul în faţa cuceritorilor maghiari, gata să jure supunere oarbă […]

Crucea Tricoloră

Se cuvine şi este timpul să ne aşezăm la masa tăcerii brâncuşiene dinaintea crucii tricolore a acestui neam. Avem nevoie de ea, deoarece suntem sufocaţi de o exacerbare de cuvinte a căror inutilitate a devenit letală pentru spaţiul vital al dăinuirii româneşti. Tăcerea împrejurul mesei este prilejul şi oportunitatea de a ne uni iarăşi şi […]

Intelectualitate şi Românitate

Prin românitate înţeleg neamul românesc (în primul rând ca etnie şi apoi ca cetăţenie) , manifestarea sa existenţială (limbă, folclor, cultură etc.) şi nu în ultimul rând spaţiul dăinuirii sale.     Prin intelectualitate înţeleg totalitatea intelectualilor români de bunăvoinţă care şi-au dăruit întreaga energie, şi-au sacrificat reputaţia, privilegiile şi beneficiile statusului lor social pentru salvgardarea […]

Sfinţii închisorilor comuniste: ortodocşi şi catolici

Este licit sau corect să-i pomenim pe martirii catolici ai închisorilor comuniste alături de cei ortodocşi şi să facem un memorial comun al acestor martiri? Dacă această întrebare poate fi etichetată drept ecumenism renunţ la ea. Este însă bine ştiut că în temniţele comuniste alături de ortodocşi, au suferit deopotrivă şi catolici, că şi unii […]

Sfârşitul morbului românesc

Lumea întreagă este în disoluţie şi odată cu ea şi România. Ritmul de disoluţie al României este însă cu mult mai rapid decât cel global, ca şi cum ţara şi-ar dori să scape cât mai repede de blestemul de a exista, ca şi cum prin uciderea propriei istorii şi-ar dori să renască în nefiinţă. Un […]

România anonimilor

Am constatat cu bucurie şi părere de rău că exista o Românie ascunsă şi anonimă în viaţa social-politică a ţării. Bucurie, deoarece există, părere de rău deoarece se încăpăţânează să rămână nemărturisită. Această Românie este formată din voci individuale, fragmentate şi răsfirate pe tot cuprinsul ţării. Glasul acestora îţi trezeşte în minte ecoul legendar al […]

Ortodoxie, etnicism, românism, încotro?

Identitatea religiosă a unei naţiuni, este, fără doar şi poate, indisolubil legată de identitatea sa etnică şi lingvistică. În ce măsură aceste trei dimensiuni se întrepătrund şi se interrelaţionează, hărăzesc şi orientează drumul în istorie al unui neam? Această întrebare este adresată neamul nostru românesc. A. D. Xenopol punea la temelia existenţei şi dăinuirii neamului, […]

Ultimul Razboi Sfant